top of page
Kontakt: +45 31 39 11 32​

"Jeg ser altid indad - og finder frem til, hvad jeg kan gøre bedre næste gang "

Ekstremt Ejerskab

" Når du ser det - så ejer du det"
Hvad jeg mener med Ekstremt Ejerskab

Ekstremt ejerskab, eller fuldstændigt ejerskab,er en grundlæggende forudsætning for tillid og high performance i alle relationer, det være sig team, leder-medarbejder, projektgruppe eller andre tænkelige konstellationer. At tage fuldt ejerskab indebærer, at du tager ejerskab for alt,der har indflydelse på resultatet af det, du er en del af, og ikke bare din lille del af leverancen. Det kan være missionen, projektet, salget, kurset, præsentationen, produktionen, udviklingen eller produktet. Enhver fejl, enhver succes, ethvert problem og enhver løsning. Det er ikke det samme som at træde ind over andres områder.           
Det betyder, at jeg ikke accepterer, at noget falder mellem to stole, at jeg siger til og fra i alle retninger og altid sørger for at finde løsninger, selv når det er svært. Jeg ser indad og kontrollerer mit ego. Jeg er ydmyg, anerkender mine fejl og mangler og finder konstant måder at forbedre mig på. Når jeg bliver konfronteret med feedback, lytter jeg for at forstå, og jeg responderer, når andre tager kontakt. 

Hvordan jeg arbejder med Ekstremt Ejerskab

 

Ekstremt ejerskab er ikke noget, der kommer af sig selv, og få mennesker forsørger autentisk at leve efter det. Det er nemlig en livsstil, og en livsstil der skaber tillid, høj performance og resultater. Ekstremt ejerskab er ikke kun for ledere; det er en kultur, som kan skabes, og det kræver naturligvis at lederen går foran som rollemodel. Det er en rejse, som ethvert individ, team, og organisation kan beslutte sig for at tage på. Det vil stille krav til alle individer, og det vil opleves som meget energigivende, når man tager fat på det. Jeg sikrer, at alle fuldt ud forstår, hvad det nøjagtigt handler om, og ikke mindst hvad den enkelte får ud af det. 

Jeg oplever ofte, at der er behov for at justere adfærd, specielt når det handler om at se indad før der peges på andre. Jeg spejler, udfordrer, fremhæver befordrende adfærd og giver direkte feedback. Dette er et solidt grundlag for sparring på hvordan den enkelte og teamet kan udvikle og leve ekstremt ejerskab.

bottom of page