top of page
Kontakt: +45 31 39 11 32​

"Høj performance hos medarbejdere skabes først - når du  træder til siden, og lader dem tage ejerskab"

Performance Ledelse

"Det handler om at skabe de rette forudsætninger"
Performance stiller krav til ledelse

At lede performance handler om at skabe de optimale forudsætninger for organisationen, teamet og medarbejderen. I denne henseende er der fem grundlæggende ting, som skal være på plads: incitamenter (det kan være meget andet end løn), den rette mængde information og kommunikation, den nødvendige træning, tydelig uddelegering af mandat og klar forventningsafstemning. 
Når alt dette er på plads, set fra medarbejderens synspunkt, findes de optimale forudsætninger for performance. Derudover handler performanceledelse om at kontrollere sit ego og altid være tydelig omkring hvorfori sin kommunikation og feedback. Det handler om altid at være fokuseret på de strategiske og taktiske sejre. Det handler om vedholdenhed i at skabe tillid og relationer, at konfrontere problemer direkte og løsningsorienteret, og at kunne træde tilbage, så medarbejderne kan komme til.             
Alt det ovenstående kan trænes af alle, og en high-performance leder søger konstant at udvikle og forbedre sig. 

Hvordan jeg arbejder med Performance Ledelse

Jeg arbejder med performanceledelse på mange forskellige måder, både i grupper og med en-til-en sparring og coaching. Forståelsen for hvad performanceledelse er, og hvad der skal til for at lede high-performance, er grundstenen. Forskellige simple værktøjer og modeller hjælper til træning i hverdagen, men vigtigst af alt handler det at være en stærk performanceleder om personlig udvikling. På mine lederudviklingsforløb vil der være fokus på den rette blanding af disse ting. For man kan være et fjols til at lede med kendskab til modeller og værktøjer, såvel som man kan foruden. Det handler om, hvordan man sætter dem i spil og bruger sig selv i relationerne. Jeg arbejder således både med formidlingen af værktøjer, og endnu vigtigere, med omsættelsen af disse til den konkrete hverdag og den enkelte leders adfærd, som er styret af dennes styrker og faldgruber.

bottom of page