top of page
Kontakt: +45 31 39 11 32​

"I et High-Performing Team, er jeg villig til at ofre noget i mit eget område, hvis det kommer teamets resultat til gode"

High Performing Team

" Fundamentet for Team Performance er Tillid"
Hvad kendetegner et High-Performing Team?

High-performing teams er kendetegnet ved en tydelig sårbarhedsbaseret tillid til hinanden, hvilket betyder, at alle altid siger til og fra, erkender fejl og mangler, og ikke mindst tilbyder og beder om hjælp. Jeg ved, at alle i mit team vil mig det godt.           
Når dette er på plads, kan vi have åbne, ufiltrerede, ærlige og direkte diskussioner, og sunde konflikter, når vi er uenige. Her vil alle opleve at blive set, hørt, forstået og respekteret – uanset om de er ekstroverte og meget talende, eller mere introverte og reflekterende. Efter sådanne diskussioner, baseret på grundlæggende tillid, tager vi nogle beslutninger, som alle uden undtagelser forpligter sig til. Der vil aldrig være en situation, hvor nogle går ud og ikke er loyale overfor den fælles beslutning. Når sådan en autentisk forpligtelse til en fælles beslutning er taget, er det naturligt at holde hinanden ansvarlige for handlinger og mangel på samme. Det bliver let og ligetil at give hinanden feedback.     
Når alt dette er en realitet, fokuserer de enkelte teammedlemmer på, hvad der er bedst for teamet, fremfor hvad der er bedst for den enkelte. Jeg er villig til at ofte noget i mit eget område, hvis det er bedst for teamet og vores fælles mål. Det er et high-performing team.

Hvordan jeg arbejder med High-Performing Teams

Der er ingen vej udenom. Når et high-performing team skal skabes eller forbedres, er det et spørgsmål om at starte med tillid. Jeg har forskellige tilgange til mit arbejde med den grundlæggende tillid. Det handler ikke om at have bind for øjnene og falde bagover, så andre griber mig. Det handler om at åbne op og dele mere ud af mig selv. Jo bedre vi kender hinanden, desto mere åbne og tillidsfulde bliver vi, og jo mere rummelige bliver vi også overfor uhensigtsmæssig adfærd i hverdagen.           
Det handler heller ikke om at tage sko og strømper af og holde hinanden i hånden over et stearinlys. Det handler om at være faktuel og om at lytte til hinanden for at forstå. Man kan sige, at det handler om at læse hinandens manualer. Når det grundlæggende er på plads, arbejder jeg med hvad gode og åbne diskussioner i virkeligheden er. For eksempel hvad det betyder at forpligte sig fuldt ud, hvordan man holder hinanden ansvarlige og giver direkte feedback, samt hvad det vil sige at fokusere på teamresultatet over eget resultat.

Et meget stærkt udgangspunkt for en sådan proces kan være at benytte en profil der tager udgangspunkt i Patrick Lencionis model, The Five Behaviors of a Cohesive Team, hvor der netop måles på niveauet af tillid, diskussion/konflikt, forpligtelse, ansvar og teamresultater.

bottom of page