top of page
Kontakt: +45 31 39 11 32​

"Ingen netværksbaseret eller matrix organiseret organisation  eller program får succes uden Servant Leadership"

Servant Leadership

"Jeg brænder for at servicerer - derfor er jeg leder"
Servant Leadership er en menneskelig adfærd, som skaber resultater

Servant Leadership er en konkret adfærd som skaber vækst og resultater hos andre, og deraf også for virksomheden. Servant Leadership er ofte forstået som en opfindelse i den agile verden. Det er ikke opfundet i forbindelse med den agile metode, og det er en forudsætning for, at den agile metode virker. Servant Leadership skaber ejerskab, selvstændighed, engagement, motivation og det understøtter vækst. Command and Control ledelse, som på mange måder er det modsatte, skaber afhængighed, mangel på initiativ og ufleksibilitet. Jeg møder ofte ledere og andre gode mennesker, som har den fejlagtige opfattelse, at man ved brug af Servant Leadership ikke kan følge op, give feedback og at alt skal være op til den enkelte. Det er en faldgrube, ved implementering af Servant Leadership. Det er i min erfaring ikke sådan. Servant Leadership handler netop om, at jeg gør alt hvad jeg kan, for at du bliver den bedste version af dig selv. Og mangler du nogle forudsætninger for at kunne performe på det, der er din opgave, så stiller jeg mig til rådighed med sparring, coaching, opfølgning, feedback, information, støtte, rammesætning eller hvad der nu skal til i den givne situation. Jeg kan ikke bare delegere et ansvar eller en opgave til en person, som ikke har forudsætningerne for at løfte det. I Servant Leadership adfærden ligger blandt andet: 

- At jeg er nærværende, når jeg er i kontakt med andre

- At jeg lytter aktivt, og søger at forstå, før jeg forsøger at blive forstået

- At jeg er åben og transparent (herunder giver jeg feedback)

- At jeg ser altid indad og tager ejerskab for mine værdier, styrker og faldgruber

- At jeg beder aktivt om feedback, så jeg kan gro og blive bedre

- At jeg bruger storytelling og åbne spørgsmål, når jeg vil engagere andre 
- At jeg altid overvejer konsekvensen af mine beslutninger

- At jeg interesserer mig autentisk for det hele menneske. Jeg "læser manualen" på mine kolleger, medarbejdere, stakeholders osv. 

- At jeg altid har fokus på at udvikle mit team til High Performance. (Også selvom jeg ikke er lederen af teamet)

- At jeg altid sikrer mig, at folk rundt om mig har de rette forudsætninger for at kunne performe (Både op, til siden og ned i org.)

- At jeg tager det fulde medansvar for mit teams performance. Teamets mangler, udfordringer, fejl og succeser er også mine. 

Hvordan jeg arbejder målrettet med Servant Leadership

 

Grundlæggende mener jeg, at Servant Leadership i virkeligheden handler om, at være et ordentligt menneske i alt hvad vi gør. 

Jeg arbejder med Servant Leadership i alt hvad jeg gør - og alle de ovenstående punkter kan der arbejdes detaljeret med i workshops, foredrag, teamforløb, individuel coaching/sparring og lederudviklingsprogrammer i små og store skalaer. 

Selvom det måske kan virker uoverskueligt med alle punkterne, så er det det ikke, når man først går igang. Alt hænger sammen på kryds og tværs. Det kan være en rigtig god start, at lave en selvevaluering på i hvor stor udstrækning, du lever disse adfærd i dagligdagen. Altså i dagligdagen - også når du er under pres. Det er, når vi er under pres, at vi bliver en mindre god version af os selv. Dette kan afdækkes og arbejdes med ved at se indad og arbejde med sin egen personlige udvikling. Så som med alt andet, så kan Servant Leadership arbejdes med helt konkret, og det er for mig essentielt. Teori er vigtigt at have og forstå - og det er når det omsættes til praktisk handling, at det skaber værdi. 

bottom of page