top of page
Kontakt: +45 31 39 11 32​

Servant Leadership

" Servicerer du fordi du er leder, eller er     du leder fordi du elsker at servicere"
Together at the Top
Servant Leadership

 

Servicerer du andre fordi du er leder - eller er du leder fordi du elsker for at servicere? Det kan lyde som det samme, og der et værdisæt, et mindset eller en grundlæggende holdning til forskel. Servant Leadership er en meget konkret og specifik menneskelig adfærd, som med success kan trænes. Forudsætningen for success er dog holdningen. Servant Leaders kan ikke findes via et organisationskort, da denne adfærd er relevant, vigtig og uundgåelig på alle niveauer af en netværkskorienteret organisation, hvis den vil performe. Vi leder alle relationer i dagligdagen.

ABe.png
Kommunikation

Kommunikation er det vigtigste redskab, vi har – og det foregår hele tiden, uanset om vi vil det eller ej. Som østrigsk-amerikanske psykolog Paul Watzlawick sagde: “Man kan ikke ikke kommunikere”. Det betyder, at alt hvad vi siger og gør, såvel som det vi ikke siger og gør, kommunikerer til omgivelserne. Det forpligter, og små justeringer i udtrykket kan give store forandringer i det indtryk, omgivelserne modtager. Derfor er det væsentligt at arbejde med sin kommunikation. 

Pitch & Performance

At influere andre handler om at kunne og ville lytte til sit publikum. Det handler om at være opmærksom, fleksibel, sikker, tydelig, varieret, ansvarlig, grounded – og ikke mindst handler det om at kunne lide at være på. Alt dette kan læres og mestres, uanset om du er leder, underviser, konsulent, specialist, eller har en anden funktion, hvor du har brug for at influere andre

Storytelling

Storytelling er for leverance af budskaber, hvad olie er for en motor - det får processen til at glide med mindre modstand, slitage og problemer. Alle mennesker har historier, men få formår at formidle dem, så de gør indtryk. Heldigvis kan alle lære de grundlæggende værktøjer, der skal til for at blive en god storyteller.

Ekstremt Ejerskab

Ekstremt ejerskab eller fuldstændigt ejerskab, er en grundlæggende forudsætning for tillid og high performance i alle relationer, det være sig team, leder-medarbejder, projektgruppe eller andre tænkelige konstellationer. At tage fuldt ejerskab betyder, at jeg ikke accepterer, at noget falder mellem to stole. Jeg tager altså ejerskab for alt, der har indflydelse på resultatet af det, jeg er en del af – og ikke bare min lille del af leverancen. 

High Performing Team

High-performing teams er kendetegnet ved en tydelig sårbarhedsbaseret tillid til hinanden, hvilket betyder, at alle altid siger til og fra, erkender fejl og mangler og ikke mindst tilbyder og beder om hjælp. Jeg ved, at alle i mit team vil mig det godt.            
Når dette er på plads, falder det os naturligt at have åbne og ufiltrerede diskussioner, forpligte os fuldt ud til aftaler, holde hinanden ansvarlige og fokusere på teamets resultater. 

Performance Ledelse

At lede performance handler om at skabe de optimale forudsætninger for organisationen, teamet og medarbejderen. I denne henseende er der fem grundlæggende ting, der skal være på plads: incitamenter (det kan være meget andet end løn), den rette mængde information og kommunikation, den nødvendige træning, tydelig uddelegering af mandat og klar forventningsafstemning.  Når alt dette er på plads, set fra medarbejderens synspunkt, findes de optimale forudsætninger for performance.

AE7D44C1-37E6-4B42-A0BC-CC2F47FC7298_4_5
Feedback

Feedback bringer udvikling, læring, energi, forbedret performance og øget motivation. Der er dog ikke mange, for hvem det falder naturligt at give anerkendende og udviklende feedback i nuet, hvor det hører til. Der findes mange gode forklaringer på dette fænomen, og ofte handler de om formodninger oog misforståede hensyn. Feedback er i virkeligheden meget simpelt – og dette skal trænes. 

Live Situationer

Den svære samtale, den udfordrende feedback, den vanskelige kunde, den følsomme situation, den kritiske indvending – alle situationer man kan møde i en hverdag som leder, projektleder, scrum master, kundeservicemedarbejder, rådgiver m.m. Disse situationer kan være svære at læse sig til, hvordan man løser. Hvis blot vi kunne tale om det, lige når det sker. Det handler om at gøre tingene så virkelighedsnære som muligt, i nuet. Det er nemlig der følelserne, og alt andet, er i spil. 

Personlig Udvikling

Alle højt performende mennesker arbejder med sig selv, deres udvikling og performance. Dette indebærer at kunne se indad, reflektere over egen adfærd og søge feedback, sparring og coaching. Dette er vigtigt for hele tiden at blive en bedre version af sig selv. Det er netop det, målrettet personlig udvikling handler om. Det handler ikke om at blive mere som en anden, som noget du har læst i en bog, eller hvad andre ønsker, du skal være. Det handler om at blive en bedre version af dig selv, med de justeringer dubeslutter dig for at lave med lyst, vilje og disciplin. 

bottom of page